II edycja konkursu dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych 
z województwa lubelskiego

 Cele konkursu:

Dowiedz się więcej na temat zawodów:

TECHNIK 
ROBOTYK

TECHNIK 
INFORMATYK

TECHNIK 
SPEDYTOR/LOGISTYK

TECHNIK 
MECHATRONIK

TECHNIK 
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Informacje o konkursie:

W konkursie biorą udział w szyscy chętni uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
z województwa lubelskiego


Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy w formie online.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Harmonogram konkursu:

I etap:

14 - 25 listopada
przyjmowanie zgłoszeń

28 listopada - 2 grudnia
I etap konkursu - testy 

2 grudnia
ogłoszenie wyników I etapu

II etap:

9 grudnia 
ostateczny termin nadsyłania prac

5 - 9 grudnia 
zadanie praktyczne

12 grudnia
ogłoszenie wyników Konkursu

21 grudnia
uroczyste rozdanie nagród w siedzibie Organizatora

Zadania konkursowe:

I etap:
Test jednokrotnego wyboru

II etap:
Zadanie praktyczne 

Zasady:

Konkurs składa się z dwóch etapów. 

I etap ma formę testu jednokrotnego wyboru (30pkt) – test online.
Na adres Uczestnika ze zgłoszenia udostępniony zostanie link do testów. 
Wg harmonogramu dla każdego zawodu przypisany zostanie dzień, w którym uczestnik będzie mógł rozwiązywać test. 
Dozwolone jest rozwiązywanie wszystkich testów, jeden raz każdy. 
Do II etapu Komisja konkursowa wyłoni po 10 uczestników z każdego dnia, którzy uzyskają najwyższą liczbą punktów dla danego dziennego testu, liczą się punkty i czas rozwiązania testu. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie Organizatora. 
Uczniowie, którzy przejdą do II etapu zostaną powiadomieni drogą mailową, a Opiekunowie z ramienia szkoły drogą mailową
i telefonicznie.  

II etap ma formę zadania praktycznego do wykonania (10 pkt). 
Uczestnik wykonuje zadanie praktyczne w czasie przewidzianym w harmonogramie Konkursu. 
Efekty swojej pracy przesyła na adres mailowy Konkursu konkurs@zstk.lublin.eu
Dozwolone jest wykonanie zadań ze wszystkich zawodów nauczanych w ZSTK.

Zadania praktyczne do wyboru w poszczególnych zawodach:

Do zakończenia II etapu konkursu pozostało:

0
0
Years
:
7
7
0
Days
:
1
6
Hours
:
1
1
Minutes
:
5
8
Seconds
:
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

To już II edycja konkursu Pięciobój Zawodowy ZSTK.
Zapraszamy do zapoznania się z ubiegłoroczną relacją wręczenia nagród: 

Przejdź do artykułu 
kuriera lubelskiego

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partnerzy konkursu i sponsorzy nagród: